برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجموعه فرهنگی امام رضایی ها
نام مسئول
امیر اسکندری
نام مداح
سید حمیدرضا مجتبایی
نام همیار بهداشت
حسین مالمیر
استان
البرز
شهرستان
كمال شهر
آدرس
شهرک خرمدشت خیابان ولیعصر نبش میثم ۵ پایگاه بسیج امام موسی ابن جعفر ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31991-32877
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجموعه فرهنگی امام رضایی ها
استان : البرز
شهرستان : كمال شهر
آدرس : شهرک خرمدشت خیابان ولیعصر نبش میثم ۵ پایگاه بسیج امام موسی ابن جعفر ع
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0