برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجمع انصار الحسین
نام مسئول
سعید خطائیان
نام مداح
میثم دولتی
نام همیار بهداشت
سعید خطائی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
خليل آباد
آدرس
خلیل آباد خیابان فردوسی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-96771-38336
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجمع انصار الحسین
استان : خراسان رضوی
شهرستان : خليل آباد
آدرس : خلیل آباد خیابان فردوسی
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0