برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجمع المنتظرین
نام مسئول
محمدمهدی مومن
نام مداح
سیدمصطفی میرداماد
نام همیار بهداشت
محمد کاشانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوارامین ک39 پ55
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48633
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجمع المنتظرین
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوارامین ک39 پ55
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 23:0