برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجمع الذاکرین کریم کلا
نام مسئول
احمد صالحی
نام مداح
علی علی نژاد
نام همیار بهداشت
سیدعلی موسوی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار-کریم کلا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221150139
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجمع الذاکرین کریم کلا
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار-کریم کلا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30