برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجمع الذاکرین چهارده معصوم مشکات
نام مسئول
محمد علی کاظمیان
نام مداح
ابوالفضل درج سنگ
نام همیار بهداشت
مهدی باقر پور
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان مشکات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100060
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجمع الذاکرین چهارده معصوم مشکات
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان مشکات
تاریخ شروع : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:30