برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجمع البکاء
نام مسئول
مهدی الماسی
نام مداح
ابوالفضل الماسی
نام همیار بهداشت
حسن حاج آقاجانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
چهارمردان بعد از گلزار شهداء بعد ازمجتمع امام خمینی نبش ورودی خ کوثر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47537
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجمع البکاء
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : چهارمردان بعد از گلزار شهداء بعد ازمجتمع امام خمینی نبش ورودی خ کوثر
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 22:30