برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس عزاداری
نام مسئول
سیدمحمود جلیلی
نام مداح
مهدی سلطانی
نام همیار بهداشت
سلاله السادات جلیلی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار شهید صدوقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47575
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس عزاداری
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار شهید صدوقی
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:15
زمان پایان : 21:15