برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس عزاداری امام حسین
نام مسئول
منصور مهدی زاده فرسنگی
نام مداح
منصور مهدی زاده فرسنگی
نام همیار بهداشت
مسعود مهدی زاده فرسنگی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
سرآسیاب خیابان شهید صیاد شیرازی کوچه شماره 2 شهید ابراهیمی جنوبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49212
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس عزاداری امام حسین
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : سرآسیاب خیابان شهید صیاد شیرازی کوچه شماره 2 شهید ابراهیمی جنوبی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0