برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی
نام مسئول
سید علی اصغر هاشمی نیا
نام مداح
آقای برامسی
نام همیار بهداشت
سید علی هاشمی نیا
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
52 متری امامشهر کوچه پنجم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49203
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : 52 متری امامشهر کوچه پنجم
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0