برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی
نام مسئول
احمد پورحسینی
نام مداح
هادی کوثر نژاد
نام همیار بهداشت
علی پور حسینی
استان
کرمان
شهرستان
شهداد
آدرس
خیابان طالقانی کوچه شهید پور ناصری کوچه باغ شیرین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-784311111-47824
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی
استان : کرمان
شهرستان : شهداد
آدرس : خیابان طالقانی کوچه شهید پور ناصری کوچه باغ شیرین
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0