برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سید الشهداء(شاهپورزاده)
نام مسئول
محسن شاهپوزاده
نام مداح
قاسم کارگران
نام همیار بهداشت
ابوالفضل شاهپورزاده
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان ولیعصر بعداز توانبخشی 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-49342
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سید الشهداء(شاهپورزاده)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان ولیعصر بعداز توانبخشی 2
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0