برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سیدالشهداء(حسینیه قنبریه)
نام مسئول
اصغر برزگری
نام مداح
حمیدرضا عسکری
نام همیار بهداشت
اصغر برزگری
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان مهدیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-49564
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سیدالشهداء(حسینیه قنبریه)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان مهدیه
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:44
زمان پایان : 9:44