برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سیدالشهداء(حسینیه صاحب الزمان محله قلعه)
نام مسئول
احمد علی سلطانی
نام مداح
سیداحمد بهشتی
نام همیار بهداشت
احمد علی سلطانی
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان شیخ محمد تقی محله قلعه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-49541
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سیدالشهداء(حسینیه صاحب الزمان محله قلعه)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان شیخ محمد تقی محله قلعه
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:0