برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سیدالشهداء(بیاد مرحوم علی اکبر جلوداری)
نام مسئول
امیر جلودار
نام مداح
محمد حسین سلطانزاده
نام همیار بهداشت
امیر جلودار
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
بلوار انقلاب فرعی 32
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-49221
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سیدالشهداء(بیاد مرحوم علی اکبر جلوداری)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : بلوار انقلاب فرعی 32
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0