برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سنواتی منزل حسینی مطلق
نام مسئول
سیدرضا حسینی مطلق
نام مداح
سیدحمزه حسینی مطلق
نام همیار بهداشت
سیدمحمد حسینی مطلق
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان چمران، خیابان رهبر، کوچه رهبر ۱۱، پلاک ۶۵
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس روضه خوانی سنواتی منزل حسینی مطلق
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان چمران، خیابان رهبر، کوچه رهبر ۱۱، پلاک ۶۵
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 20:30