برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجلس خانگی
نام مسئول
جواد شهنازی بادی
نام مداح
حمیدرضا خدام
نام همیار بهداشت
معصومه شفیعی
استان
اصفهان
شهرستان
نطنز
آدرس
اریسمان،خیابان امام،خیابان شهید شفیعی،کوچه صدرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8761-48820
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجلس خانگی
استان : اصفهان
شهرستان : نطنز
آدرس : اریسمان،خیابان امام،خیابان شهید شفیعی،کوچه صدرا
تاریخ شروع : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 23:0