برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین
نام مسئول
جلال نبی پور
نام مداح
جلال نبی پور
نام همیار بهداشت
جلال نبی پور
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار خیام فرزشگاه امام رضا علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010223
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار خیام فرزشگاه امام رضا علیه السلام
تاریخ شروع : آبان 5 1399
تاریخ پایان : آبان ۰۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:16
زمان پایان : 19:20