برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجتمع امام حسن مجتبی علیه السلام
نام مسئول
ناهید قديري حکم
نام مداح
جواد قایمیان
نام همیار بهداشت
راحله بیگم ساقی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
گلبهار
آدرس
بلوار جمهوری_جمهوری15_مجتمع امام حسن مجتبی علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-93651-47364
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجتمع امام حسن مجتبی علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : گلبهار
آدرس : بلوار جمهوری_جمهوری15_مجتمع امام حسن مجتبی علیه السلام
تاریخ شروع : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0