برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مجتمع اسکان الماس تابان
نام مسئول
حمید ترحمی
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
حمید ترحمی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
موسوی قوچانی مجتمع اسکان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-47880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مجتمع اسکان الماس تابان
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : موسوی قوچانی مجتمع اسکان
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:8
زمان پایان : 23:8