برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین پنج تن آل عبا
نام مسئول
امید آفرین
نام مداح
امید آفرین
نام همیار بهداشت
محمد رضا ویس اهوازی
استان
خوزستان
شهرستان
ويس
آدرس
ویس - خیابان شهید حق بین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 210220003
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین پنج تن آل عبا
استان : خوزستان
شهرستان : ويس
آدرس : ویس - خیابان شهید حق بین
تاریخ شروع : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:30