برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به چهارده معصوم
نام مسئول
امیرحسن شجاعی
نام مداح
محمد شهیدی
نام همیار بهداشت
سیداحمد حسینزاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
شهرک ثامن-شهیدمحور۲
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011947
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به چهارده معصوم
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : شهرک ثامن-شهیدمحور۲
تاریخ شروع : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:59
زمان پایان : 22:2