برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به چهارده معصوم ع
نام مسئول
حسین دیباج
نام مداح
حسین دیباج
نام همیار بهداشت
حسین دیباج
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
ستارخان پشت برق الستوم خ جهانی نسب کوچه هفتم(شهیدعلمدار)کوچه اندرزگو بن بست علمدار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به چهارده معصوم ع
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : ستارخان پشت برق الستوم خ جهانی نسب کوچه هفتم(شهیدعلمدار)کوچه اندرزگو بن بست علمدار
تاریخ شروع : مرداد ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۴۰۰
زمان شروع : 6:30
زمان پایان : 9:31