برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به چهارده معصوم روستای برما
نام مسئول
رضا صادقی برمائی
نام مداح
محمد قاسمی
نام همیار بهداشت
محمدعلی ذبیحی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
خیابان شهید مفتح کوچه شهیدسید حسن حسینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47612
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به چهارده معصوم روستای برما
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : خیابان شهید مفتح کوچه شهیدسید حسن حسینی
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0