برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به صاحب الزمان.عج.
نام مسئول
مرحوم حاج محمدحسن محبی منوچهریان
نام مداح
مهدی شایگانی
نام همیار بهداشت
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
همدان.منطقه منوچهری 12متری نواب صفوی کوچه شهیدخوش نیت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-651-15501
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به صاحب الزمان.عج.
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : همدان.منطقه منوچهری 12متری نواب صفوی کوچه شهیدخوش نیت
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : 21:25
زمان پایان : 22:25