برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به سیدالشهدا(ع)
نام مسئول
اسماعیل محسنی
نام مداح
علیرضا علیزاده
نام همیار بهداشت
حسین طاعتی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خیابان ابوذر میدان مقدم خیابان شهسوار شمالی کوچه قربانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به سیدالشهدا(ع)
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان ابوذر میدان مقدم خیابان شهسوار شمالی کوچه قربانی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0