برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
علی درفته
نام مداح
سجاد پیردادی
نام همیار بهداشت
علی کمال زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
آدرس
یکبنی-کوی ولیعصر-جنب یخ سازی قدیمی حاج تاجری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-0-18147
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به حضرت علی اکبر(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان :
آدرس : یکبنی-کوی ولیعصر-جنب یخ سازی قدیمی حاج تاجری
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 5:0
زمان پایان : 21:0