برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به حضرت سیدالشهدا خیابان شهید نواب صفوی
نام مسئول
مصطفی شهری
نام مداح
محمدرضا شهری
نام همیار بهداشت
روح اله رضیعی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان شهید نواب صفوی کوچه شهید نیکزاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47717
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به حضرت سیدالشهدا خیابان شهید نواب صفوی
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان شهید نواب صفوی کوچه شهید نیکزاد
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0