برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متوسلین به حضرت ابوالفضل
نام مسئول
محمدرضا فریدونی
نام مداح
مهدی چهل تن
نام همیار بهداشت
شهاب کنشلو
استان
تهران
شهرستان
آدرس
خ ارج چهارراه ابوفاضلی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متوسلین به حضرت ابوالفضل
استان : تهران
شهرستان :
آدرس : خ ارج چهارراه ابوفاضلی
تاریخ شروع : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:17
زمان پایان : 0:19