برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : متحده فاطمیون
نام مسئول
سیده مریم الشریعه رضازاده
نام مداح
لاله کاشانی
نام همیار بهداشت
سیده مریم الشریعه رضازاده
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
شیرزا سه راه احمدی کوچه 50
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214011071
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : متحده فاطمیون
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : شیرزا سه راه احمدی کوچه 50
تاریخ شروع : شهریور ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:22
زمان پایان : 11:22