برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مبینا
نام مسئول
فهیمه مهدی نزاد
نام مداح
فهیمه مهدی نزاد
نام همیار بهداشت
سمانه محمدنیا
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
بابل جاده قائمشهر روستای هریکنده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4827
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مبینا
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : بابل جاده قائمشهر روستای هریکنده
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:11
زمان پایان : 11:11