برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مالمیر
نام مسئول
سید علی آقا زارع
نام مداح
حسین فرهنگ دوست
نام همیار بهداشت
سید علی آقا زارع
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ امام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مالمیر
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ امام
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:17
زمان پایان : 11:17