برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ماتمکده حضرت رقیه (س)
نام مسئول
سجاد حقیقی
نام مداح
جواد مقدم
نام همیار بهداشت
حمزه درویش
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار15خرداد حسینیه شهداء
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47997
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ماتمکده حضرت رقیه (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار15خرداد حسینیه شهداء
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:45
زمان پایان : 23:45