برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : لواء الرقیه قم المقدسه
نام مسئول
حسین حامدی نژاد
نام مداح
مهدی کریمی
نام همیار بهداشت
علی لطفی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
آذر بین ک49 و 51
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48711
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : لواء الرقیه قم المقدسه
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : آذر بین ک49 و 51
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0