برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : لواءالزهرا(س)
نام مسئول
مرتصی جعفری
نام مداح
مرتضی جعفری
نام همیار بهداشت
حسن یوسفی
استان
مازندران
شهرستان
نور
آدرس
نور -خیابان فردوسی -سجادیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221110315
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : لواءالزهرا(س)
استان : مازندران
شهرستان : نور
آدرس : نور -خیابان فردوسی -سجادیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0