برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : لثارات الرقیه
نام مسئول
مسعود محمدزاده
نام مداح
عباس صفرزاد
نام همیار بهداشت
محمد بیگدلی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
15خرداد ابتدای خ سعدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48703
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : لثارات الرقیه
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : 15خرداد ابتدای خ سعدی
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0