برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم
نام مسئول
سید محمد رضا جواهرزاده
نام مداح
مصطفی رحیمی
نام همیار بهداشت
سید حمیدرضا جواهرزاده
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
حسن آباد تربیت 18
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 231010207
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : حسن آباد تربیت 18
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:25
زمان پایان : 16:25