برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم
نام مسئول
اباصلت رضایی
نام مداح
علی قنبری
نام همیار بهداشت
ولی اکبری
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
توحید
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-33014
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : توحید
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:12
زمان پایان : 23:12