برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم
نام مسئول
روح اله جوزن
نام مداح
محمد سراجی
نام همیار بهداشت
ولی اله جوزن
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
صدرا فلکه امام رضا ب جانبازان باغ شهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-48337
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : صدرا فلکه امام رضا ب جانبازان باغ شهر
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:54
زمان پایان : 21:54