برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم کتی عربی
نام مسئول
روح اله گلی
نام مداح
علی براریان
نام همیار بهداشت
دکتر مرضیه باقر تبار
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
کتی غربی بابل هیئت فمر بنی هاشم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3830
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم کتی عربی
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : کتی غربی بابل هیئت فمر بنی هاشم
تاریخ شروع : تیر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:20
زمان پایان : 11:20