برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم (چهارده معصوم)
نام مسئول
فاطمه پوراسمعیلی
نام مداح
محمد رضا شفیعی
نام همیار بهداشت
علی رضا عسکری
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان چهارده معصوم فرعی 10
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-49461
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم (چهارده معصوم)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان چهارده معصوم فرعی 10
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:0