برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم ع
نام مسئول
علی مختاری
نام مداح
علی مرادی
نام همیار بهداشت
علی مرادی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
قم-(برگزاری مراسم مشروط به فضای غیرمسقف)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1368110110
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم ع
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : قم-(برگزاری مراسم مشروط به فضای غیرمسقف)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:49
زمان پایان : 17:49