برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمر بنی هاشم (ع) روستای کاظم آباد نورعلی
نام مسئول
علی بابایی زاده
نام مداح
محمد امین فاضلی پور
نام همیار بهداشت
علی بابایی زاده
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
نورآباد لرستان روستای کاظم آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4460
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمر بنی هاشم (ع) روستای کاظم آباد نورعلی
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : نورآباد لرستان روستای کاظم آباد
تاریخ شروع : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0