برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمربنی هاشم ع
نام مسئول
میرعلی رمضان زاده
نام مداح
مهدی تقی زاده
نام همیار بهداشت
علی نوروزی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوارطبرسی شمالی ۴۹
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209012256
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمربنی هاشم ع
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوارطبرسی شمالی ۴۹
تاریخ شروع : مهر ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : NaN:0
زمان پایان : NaN:0