برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمربنی هاشم «ع»
نام مسئول
سیدموسی نبوی
نام مداح
محمد حجابی
نام همیار بهداشت
خداداد ایزدی اصل
استان
خراسان شمالی
شهرستان
آشخانه ـ مانه و سلمقان
آدرس
روستای زو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 229020012
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمربنی هاشم «ع»
استان : خراسان شمالی
شهرستان : آشخانه ـ مانه و سلمقان
آدرس : روستای زو
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0