برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قمربنی هاشم(بیت العباس)
نام مسئول
محمدمهدی ازغن
نام مداح
محمدمهدی ازغن ازغن
نام همیار بهداشت
محمدمهدی ازغن
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
میرانی39 بیت العباس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013819
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قمربنی هاشم(بیت العباس)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : میرانی39 بیت العباس
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:31
زمان پایان : 23:31