برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قطیع الکفین
نام مسئول
حسن عبیاتی
نام مداح
عبدالله حافظی
نام همیار بهداشت
لفته عبیات
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
کوی علوی،خیابان فراهانی بین خیابان منصوری و خیابان مرغداری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-15353
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قطیع الکفین
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : کوی علوی،خیابان فراهانی بین خیابان منصوری و خیابان مرغداری
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:45
زمان پایان : 23:59