برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قرانی گلهای محمدی
نام مسئول
فاطمه اصغر تبار
نام مداح
محمدعلی حسینیان
نام همیار بهداشت
مائده بابلی امیر
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
بابل امیرکلا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5679
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قرانی گلهای محمدی
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : بابل امیرکلا
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:2
زمان پایان : 12:2