برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
نام مسئول
مهدی خانی
نام مداح
محمدعلی خانی
نام همیار بهداشت
سیدابوالقاسم کاظمی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
پردیسان خ زاگرس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : پردیسان خ زاگرس
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:20
زمان پایان : 10:20