برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قرآن و عترت قمربنی هاشم (ع)
نام مسئول
ابوالفضل سلیمان زاده
نام مداح
امیر علیمرادی
نام همیار بهداشت
ابوالفضل سلیمان زاده
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه 20متری مطهری ک3
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48250
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قرآن و عترت قمربنی هاشم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه 20متری مطهری ک3
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0