برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قتیل العبرات
نام مسئول
جلیل گل پرور
نام مداح
مهدی نیرومند
نام همیار بهداشت
محمد جعفری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
رسالت 64
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49225
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قتیل العبرات
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : رسالت 64
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:3
زمان پایان : 17:3